s

Cestovná kancelária TRAVEL & FLY, s. r. o.
Prevádzka: Kováčska 57, 040 01 Košice
tel.: 055/671 46 61 | fax.: 055/671 46 61 | mobil: 0917 297 675
e-mail: info@travelfly.sk

Fakturačné údaje:

Travel & Fly, s.r.o.
Sídlo: Cesta pod Hradovou 37, Košice
IČO: 44 569 629
DIČ: 2022761345
IČ DPH: SK2022761345
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 23160/V
Číslo účtu: 2621815316/1100
Banka: Tatra banka, a.s.

Otváracie hodiny

Pondelok: 9:00 - 17:00

Utorok: 9:00 - 17:00

Streda: 9:00 - 17:00

Štvrtok: 9:00 - 17:00

Piatok: 9:00 - 17:00

Sobota: zatvorené

Nedeľa: zatvorené